دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
كلاس 314

              دانش آموزان ممتاز كلاس 103 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 رضا کرد
7
سیدمحمدحسین میرباقری
 2 سهند دلال شریفی
8
سیدشهاب الدین زهرایی
 3 علیرضا عاشوری
9
محمدعلی خان محمد
 4 علی دولت آبادی
10
محمدآب نیکی
 5 سهیل نجات
11
محمدرضا موسوی
6
محسن شفیعی


 
كلاس 313

        دانش آموزان ممتاز كلاس 313 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 محمدطایفه
6 امیرامین بیدختی
 2 سامان احمدیان راد
7 محمدحسین احمدی نسب
 3 پدرام ایرانمنش
8 ماهان تاج الدین
 4 امیرحسین پلاش
9 امیرحسین صادقی
 5 محمدحسین عابدی
10 امیر مهدی اختیاری

 
كلاس 312

        دانش آموزان ممتاز كلاس 312 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سید محمد حسین توکلی
6 امیرحسین میردار سلطانی
 2 محمدسینا اله کرم
7 رضا عبدی فر
 3 محمدامین میردارسلطانی
8 علیرضا کریمی
 4 سام بازرگان
9 محمدامین مواهبی
 5 مرتضی جمالی

 
كلاس 311

        دانش آموزان ممتاز كلاس 311 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 افشین استاد ولی
5 امیرحسین کیانی
 2 عرفان بشیری
6 مسعود همدانی
 3 مهدی محمدی
7 علی بشیری
 4 احسان صابریان
8 هانی نیا طبری
 

كلاس 313

 

كلاس 312

 

كلاس 311

 

كلاس 314

 
نقشه سایت