دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
کلاس 214

          دانش آموزان ممتاز كلاس 214 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 محمد حسین پور عماد
10
ارمیا پور وقار
 2 سپهر محمد لواسانی
11
یاسین عنابستانی
 3 امیرمحمد سندانیان
12
متین جمالیان
4
ایمان پورولی
13
سیدمحمدعلی قربانی
5
محمدپوریا
14
امیرحسین نجفی
6
یاشار صادقی
15
محمدیوسفی
7
علی حمزه
16
محمدحسینی
8
سهند شاه حسین نژاد
17
یاسین نقیبی
9
پارسا قادری
18
محمدرضا زرگر

 
کلاس 211

            دانش آموزان ممتاز كلاس 211 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 محمدحسین مرادی
7
محمد حدادی
 2 امید دهقان نیری
8
حامد نوابیان
 3 امیرحسین احمدی
9
افشین کرک آبادی
 4 امیرحسین وطنی
10
امیر حسین بزرگی
 5 محمدسعید شافعی نیا
11
امیرمهدی محوی
 6 مسعود پور قهرمانی
12
محمد امین منشوری
 
کلاس 212

        دانش آموزان ممتاز كلاس 212 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391


 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سروش احمدی
6 فرشید بهرامی
 2 پویا شیخ الاسلامی
7 سعید مشایخی
 3 رضا علی پاکزاد
8 سجاد جعفر آقایی
 4 محمدمهدی حاجی ابوالحسن معمار 9 محمدرضا گورانی
 5 محمدعلی اکبر اصفهانی
10 سیدمهدی میرطاهری
 
کلاس 213

        دانش آموزان ممتاز كلاس 213 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سید سهیل جوهری
5 محمد بختکیان
 2 همایون مهدی پور
6 محمدحسین نظری زاده
 3 علیرضا پاییزی
7 سجاد جعفر آقایی
 4 محد حسین نصرت جو
8 محمدرضا گورانی
 

كلاس 213

 

كلاس 211

 

كلاس 214

 

كلاس 212

 
نقشه سایت