دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
کلاس 105

         دانش آموزان ممتاز كلاس 105 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 محمد آبادئه
9
علیرضا باقری
 2 کامران آشتیانی زاد
10
رضا کرمی
 3 هادی کاظم پور
11
امین احمدنیا
 4 علی جهان بخش
12
امیرحسین جلیلی
 5 علیرضا شهامت
13
پرهام درویشی
 6 امیرحسین یادگاری
14
علیرضا یوسف نژاد
7
علی ابراهیمی
15
سجاد لباف
8
احمدرضا فلاحی
16
امیرحسین حسن نژاد

 
کلاس 103
        دانش آموزان ممتاز كلاس 103 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سید مسیح مدنی
7
محمدآخوندی
 2 محمدرضا نورایی
8
سجاد باباخانی
 3 مهران دودکار حقیقی
9
محمدعلی پنداروند
 4 محمدرضا مسیب
10
شایان نوابی
 5 حسین آشفته
11
مهدی شیاسی
 6 محمدرضا نباتی

 
کلاس 102
            دانش آموزان ممتاز كلاس 102 در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 92-91

 رتبه

نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 مجتبی جمالی
7
علیرضا خبازی
 2 امیر رضا ملکی
8
مهران حدادی
 3 امیرحسین رحیمی
9
سعید خوب بخت
 4 حمیدرضا ناظمی
10
علی زمانی
 5 علیرضا آخانی
11
محمدعابدینی
 6 سبحان دریایی


 
کلاس 104

            دانش آموزان ممتاز كلاس 104 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 سیاوش تونی
7
محمد ساکی
 2 امیرعماد صادقی
8
فرحان جباروند
 3 علی سعیدی
9
محمدجواد اسلامی
 4 پارسا یحیایی
10
محمدحسین رزاقی
 5 محمد محمدی
11
آرش نظری زاده
 6 محمدرضا زارعی


 
کلاس 101

دانش آموزان ممتاز كلاس 101 در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 92-91
رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه

نام ونام خانوادگی

 1 کیارش حافظی
9
هومن نوین تن
 2 پیمان با صفا
10
محمدمیلاد اکبری
 3  محمدحسین عیسی زاده 11
سیدامیرحسین شریعت
 4 امیرحسین رضوانی
12
امیرمحمدفراهانی
 5  امیرعلی اشکوری 13
مهدی کریمی
 6  پویا نگاری 14
معراج شعبان زاده
7
محمد احمدی زاده
15
فرید عباسی
8
آرش صادق زاده
16
عرفان عبادی

 
کلاس 106

        دانش آموزان ممتاز كلاس 106 در امتحانات نويت اول سال تحصيلي 92-1391

 رتبه
نام ونام خانوادگی رتبه
نام ونام خانوادگی
 1 عرفان امیدی
9
سیدمصطفی سیدی شمیرانی
 2 امیررضا معصومی
10
بهداد خدادادی
 3 محمدرضا تات امینی
11
محمدامین میرزایی
 4 مسعود سلطانی
12
محمدعلی نبی
 5 سینا جباری
13
سید بهراد احمدی
 6 سهراب همتی
14
آرش بهمدی
7
علیرضا سلوکی
15
سپهر شبابی
8
فواد ادیبی
16
محمدسعید ارمی مطلق

 

كلاس 106

 

كلاس 103

 

كلاس 104

 

كلاس 105

 

كلاس 102

 

كلاس 101

 
نقشه سایت