چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی پسرانه دانشمند چهارشنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۲
کسب تنها گیرنده معدل 20 در دروس پایانی امتحانات نهایی توسط دانش آموز امیررضا کیانی
فقط یک دانش آموز توانسته معدل ۲۰ را در امتحاناتِ نهاییِ امسال کسب کند
در کل کشور و در سه رشته ی ریاضی، تجربی و انسانی، فقط یک دانش آموز توانسته است معدلِ ۲۰ کسب کند و این در حالی است که در سال های گذشته،  معدل های ۲۰ به مراتب بیشتر از امسال بود.
دانش آموز امیررضا کیانی از دبیرستان نمونه دولتی دانشمند پایهدوارزدهم تجربی کلاس 1222
فقط یک دانش آموز توانسته معدل ۲۰ را در امتحاناتِ نهاییِ امسال کسب کند
در کل کشور و در سه رشته ی ریاضی، تجربی و انسانی، فقط یک دانش آموز توانسته است معدلِ ۲۰ کسب کند و این در حالی است که در سال های گذشته،  معدل های ۲۰ به مراتب بیشتر از امسال بود.
دانش آموز امیررضا کیانی از دبیرستان نمونه دولتی دانشمند پایهدوارزدهم تجربی کلاس 1222
انتهای پیام/.