دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
  روز حضور دبيران

 

بسمه تعالی

روزهاي حضور همکاران در دبيرستان

سال تحصیلی 95-1394

روزهای حضور

نام دبیر

گروه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

*

*

 

*

*

جعفری

معارف

 

*

*

*

 

موسوی

 

 

*

 

*

بیرانوند

ادبیات

*

*

 

*

*

خان محمدی

 

*

*

 

*

قربانی

 

 

*

 

*

مصدقی

*

 

 

*

*

معزی

 

*

*

*

 

حاجی عسگری

عربی

*

*

*

*

*

محمودی

*

 

*

 

*

جوکار

زبان خارجی

*

*

 

*

 

نیرورنگ

 

*

 

*

*

شمسایی

فیزیک

 

*

*

 

*

ظهیری

 

*

 

 

*

معصومی

*

*

*

 

 

 

 

*

 

*

*

نجفی

*

*

 

*

*

وکیلی

*

 

*

*

 

ونکاله

 

 

*

*

 

 

شیمی

 

*

*

 

*

حسینی

 

*

 

*

 

روحی

*

 

*

 

 

عابدین

*

 

*

 

*

عبدلی

*

 

*

*

 

نادریان

*

 

*

 

*

 

ریاضی

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

 

خوانساری

 

*

 

 

*

دهقانی

*

 

*

 

*

سلطانی

*

*

*

*

 

طاهری

*

 

*

 

 

کاظمی

*

 

 

 

 

کریمی

*

 

*

*

*

کلانتر

*

 

 

 

*

مجیدی

 

*

 

*

*

نصرت جو

 

*

 

 

*

 

 

*

 

*

 

هایراپتیان

*

*

 

*

*

حسینی

زیست

 

 

*

 

*

علی محمدی

 

 

*

 

*

کیارستمی

*

 

 

 

 

لقمانی

 

*

*

*

*

 

علوم اجتماعی

*

 

 

 

 

صالحی

 

 

*

*

*

 

*

*

 

 

*

حسنجانی

تربیت بدنی

 

*

 

*

 

موسوی

 

 

 

*

 

 

كامپيوتر

 

*

 

*

*

 

مشاوره

 

 
 
     
نقشه سایت