دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
 
   
آزمون آنلاین
 

ENGLISH EXAM B MULTIPLE CHOICE QUESTIONS/ZARVANI


 
     
 
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 
 
     
 
   
آزمون آنلاین
 

ENGLISH MID TERM EXAM ZARVANI


 
     
 
   
آزمون آنلاین
 

زیست شناسی 3

تاریخ آزمون : 1 آذرماه1399 راس ساعت 07:00بامداد 
 (20 سوال ) مدت زمان آزمون 20 دقیقه - نمره منفی ندارد
کلاسهای پایه دوازدهم( 1221 و 1222)
 

 
     
 
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

زیست 2

گفتار اول ودوم
زمان آزمون 30 دقیقه

 

 
     
 
   
آزمون آنلاین تاریخ دهم انسانی 
 

امتحان میان ترم دوم تاریخ پایه دهم انسانی (آقای علیزاده)

تاریخ 3 خرداد ساعت 16:00 (25 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد
زمان اعلام نتایج :  ساعت 21:00

 
     
 
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

امتحان میان ترم دوم عربی پایه دهم ریاضی (آقای چرمچی)

تاریخ 31 اردیبهشت ساعت 15:30 (40 تست ) زمان آزمون 55 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین ریاضی پایه دهم ریاضی وتجربی 
 

امتحان میان ترم دوم ریاضی پایه دهم رشته های ریاضی وتجربی (آقایان سلطانی و ارشدی)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان دهم ریاضی کلاس های  1011و1012 و دانش آموزان دهم تجربی کلاس های  1021و1022  در نظر گرفته شده است.

 
     
 
   
آزمون آنلاین ریاضی پایه دهم ریاضی
 

امتحان میان ترم دوم ریاضی پایه دهم ریاضی(آقای نصرتجو)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان دهم ریاضی کلاس های  1013و1014  در نظر گرفته شده است.

 
     
 
   
آزمون آنلاین ریاضی پایه دهم انسانی
 

امتحان میان ترم دوم ریاضی پایه دهم انسانی (آقای طاهری)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 16 (15 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان دهم ریاضی کلاس های  1031 در نظر گرفته شده است.

 
     
 
   
آزمون آنلاین ادبیات فارسی پایه دهم کلیه رشته ها
 

امتحان میان ترم ادبیات فارسی پایه دهم کلیه رشته ها

تاریخ 24 اردیبهشت ساعت 16 (40 تست ) زمان آزمون 55 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین شیمی پایه دهم ریاضی (آقای نادریان) 
 

امتحان میان ترم شیمی پایه دهم رشته ریاضی(دبیر: آقای نادریان)

تاریخ 23 اردیبهشت ساعت 16 (10 تست ) زمان آزمون 30 دقیقه - نمره منفی ندارد
 دانش آموزان باید جواب تشریحی حل مسائل 4-6-8 را بلافاصله پس از پایان امتحان ظرف مدت 10 دقیقه در نرم افزار شاد برای آقای نادریان ارسال کنند.درغیر اینصورت نمره ای برای آنها در نظر گرفته نخواهدشد

 
     
 
   
آزمون آنلاین شیمی پایه دهم تجربی (آقای صالح)
 

امتحان میان ترم شیمی پایه دهم رشته تجربی (دبیر : آقای صالح)

تاریخ 23 اردیبهشت ساعت 16 (10 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین منطق پایه دهم انسانی
 

امتحان میان ترم منطق پایه دهم رشته های انسانی

تاریخ 23 اردیبهشت ساعت 16 (30 تست ) زمان آزمون 60 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین اقتصاد(پایه دهم انسانی)
 

آزمون میان ترم دوم درس اقتصاد

دهم انسانی ۹۹/۲/۲۲
مدت پاسخگویی ۱۰دقیقه
نمره منفی ندارد.

 
     
 
   
آزمون آنلاین عربی پایه دهم تجربی
 

امتحان میان ترم دوم عربی پایه دهم تجربی (آقای حاج عسگری)

تاریخ 31 اردیبهشت ساعت 16:30 (40 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین زبان خارجی پایه دهم
 

امتحان میان ترم دوم زبان خارجی پایه دهم

تاریخ 28 اردیبهشت ساعت 16 (40 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین علوم وفنون پایه دهم انسانی
 

امتحان میان ترم علوم وفنون ادبی پایه دهم انسانی (آقای خاصه)

تاریخ 29 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین هندسه پایه دهم ریاضی 
 

امتحان میان ترم دوم زبان هندسه پایه دهم ریاضی (آقای طایفه)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین زیست شناسی پایه دهم تجربی 
 

امتحان میان ترم دوم زیست شناسی پایه دهم تجربی (آقای حسینی)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 20 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین زیست شناسی پایه دهم تجربی
 

امتحان میان ترم دوم زیست شناسی پایه دهم تجربی (آقای محمدی)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 16 (30 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین علوم وفنون ادبی پایه دهم انسانی
 

امتحان میان ترم علوم وفنون ادبی پایه دهم انسانی (آقای خاصه)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 16 (20 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
     
 
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 
 
     
 
  آزمون آنلاین تاریخ یازدهم انسانی

امتحان میان ترم دوم تاریخ پایه یازدهم انسانی (آقای علیزاده)

تاریخ 3 خرداد ساعت 16:45 (25 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد
زمان اعلام نتایج :  ساعت 21:00

 
  آزمون آنلاین آمار واحتمال یازدهم ریاضی 

امتحان میان ترم دوم آمار واحتمال پایه یازدهم ریاضی

تاریخ 3 خرداد ساعت 17:40 (20 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد
زمان اعلام نتایج :  ساعت 21:00

 
  آزمون آنلاین هندسه پایه یازدهم ریاضی 

امتحان میان ترم دوم زبان هندسه پایه یازدهم(آقای حسنی)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 18:30 (10 تست ) زمان آزمون 30 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین عربی پایه یازدهم ریاضی وتجربی

امتحان میان ترم دوم عربی پایه یازدهم ریاضی وتجربی (آقایان حاج عسگری ومحمودی)

تاریخ 31 اردیبهشت ساعت 17:45 (40 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

امتحان میان ترم دوم زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 17:45 (20 تست ) زمان آزمون 20 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین حسابان (اقای سلطانی) 

امتحان میان ترم دوم حسابان پایه یازدهم ریاضی (آقای سلطانی)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس های  1111، 1112 ، 1113  در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین علوم وفنون پایه یازدهم انسانی

امتحان میان ترم علوم وفنون ادبی پایه یازدهم انسانی (آقای خاصه)

تاریخ 30 اردیبهشت ساعت 17:45 (20 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین زبان خارجی پایه یازدهم 

امتحان میان ترم دوم زبان خارجی پایه یازدهم

تاریخ 28 اردیبهشت ساعت 17:20 (40 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین حسابان (آقای نصرتجو)

امتحان میان ترم دوم حسابان پایه یازدهم ریاضی (آقای نصرتجو)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 17 (16 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1114  در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین ریاضی پایه یازدهم تجربی 

امتحان میان ترم ریاضی پایه یازدهم تجربی(آقای کلانتر)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1121  در نظر گرفته شده است.

 

امتحان میان ترم دینی پایه یازدهم رشته های ریاضی، تجربی، انسانی

تاریخ امتحان :99/2/21 ساعت شروع امتحان 17:00 - مدت زمان آزمون 40 دقیقه (لطفا بعد از پاسخ به آخرین سوال کلید ثبت را بزنید)

  آزمون آنلاین ریاضی تجربی(آقای سلطانی)

امتحان میان ترم ریاضی پایه یازدهم رشته تجربی(آقای سلطانی)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 50 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1122  در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین ریاضی پایه یازدهم انسانی

امتحان میان ترم ریاضی پایه یازدهم انسانی (آقای طاهری)

تاریخ 27 اردیبهشت ساعت 17 (15 تست ) زمان آزمون 45 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1131  در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین روانشناسی(پایه یازدهم انسانی) 

آزمون میان ترم دوم درس روان شناسی

یازدهم انسانی  ۹۹/۲/۲۲ ساعت شروع امتحان 17     
  16سوال تستی( مدت پاسخگویی 15دقیقه)

 
  آزمون آنلاین ادبیات فارسی (آقای قربانی)

امتحان میان ترم ادبیات فارسی پایه یازدهم (دبیر:آقای قربانی)

تاریخ 24 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 30 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1111 ، 1114 ، 1121 در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین ادبیات فارسی پایه یازدهم (آقای بیرانوند)

امتحان میان ترم ادبیات فارسی پایه یازدهم(آقای بیرانوند)

تاریخ 24 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 30 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1112 ، 1113 ، 1122 در نظر گرفته شده است

 
  آزمون آنلاین ادبیات فارسی پایه یازدهم انسانی

امتحان میان ترم ادبیات فارسی پایه یازدهم رشته انسانی

تاریخ 24 اردیبهشت ساعت 17 (40 تست ) زمان آزمون 55 دقیقه - نمره منفی ندارد
این آزمون فقط برای دانش آموزان کلاس  1131 در نظر گرفته شده است.

 
  آزمون آنلاین شیمی پایه یازدهم ریاضی وتجربی

امتحان میان ترم شیمی پایه یازدهم رشته های ریاضی، تجربی(کلیه کلاسها)

تاریخ 23 اردیبهشت ساعت 17 (20 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
  آزمون آنلاین فلسفه یازدهم انسانی

امتحان میان ترم فلسفه پایه یازدهم رشته های انسانی

تاریخ 23 اردیبهشت ساعت 17 (30 تست ) زمان آزمون 40 دقیقه - نمره منفی ندارد

 
 
     
نقشه سایت